Jak uzyskać prawo pobytu w Wielkiej Brytanii po Brexicie? - Rezydenturastała.eu

Jak uzyskać prawo pobytu w Wielkiej Brytanii po Brexicie?

Już za niecałe 2 lata, bo w marcu 2019 roku Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej. Z jednej strony zostało sporo czasu, by uzyskać status Rezydentury Stałej lub Tymczasowej, z drugiej zaś urzędy w Anglii nie wyrabiają się ze sprawdzaniem wszystkich dokumentów. Dlatego, chcąc stać się stałym obywatelem Wielkiej Brytanii, powinno się już teraz zadbać o to konkretne dokumenty.

 

 

Prawo pobytu w WB w 3 krokach:

  1. Chcąc mieć pierwszeństwo w uzyskaniu Statusu Osiedleńca, należy najpierw wystąpić o Status Rezydenta.
  2. Mając udokumentowany Status Rezydenta, mamy pierwszeństwo w występowaniu o Status Osiedleńca.
  3. Uwaga!!! Bez dokumentów Statusu Osiedleńca lub Rezydentury Tymczasowej nie będzie można przebywać, mieszkać i pracować w WB.

W celu uzyskania większej ilości informacji

Skontaktuj się

 

Przeczytało 70 czytelników

Shares