Wymagane dokumenty - Rezydenturastała.eu

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o rezydenturę:

 • Paszport lub dowód osobisty
 • Dokument nadania lub karta National Insurance Number
 • 2 zdjęcia w formacie paszportowym
 • Wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 5 lat (lub rok w przypadku rezydentury czasowej)
 • Umowa najmu mieszkania lub potwierdzenie adresu
 • Akt małżeństwa w oryginale wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski
 • Zatrudnienie na podstawie kontraktu: Umowa o pracę
 • Dokumenty P60 za każdy rok lub P45 jeśli była zmiana pracodawcy
 • Payslipy + Self-employed: Tax returns za każdy rok
 • Potwierdzenie opłacania ubezpieczenia (National Insurance Contribution)
 • Aktualny Self Assessment Statement
 • Jeśli działalność prowadzona jest przez okres krótszy niż 12 miesięcy potrzebny będzie również: Dokument nadania UTR z HMRC
 • Kontrakt z klientem (w przypadku gdy klient jest subkontraktorem)
 • Kopie faktur + Jeśli obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat pobierane były jakiekolwiek benefity niezbędne będą także dokumenty potwierdzające ich otrzymywanie (listy z Revenue
 • W przypadku dzieci należy dołączyć także: Pełny odpis aktu urodzenia, z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski, jeśli dokument jest tylko w języku polskim
 • List ze szkoły potwierdzający uczęszczanie dziecka do szkoły
 • Listy z GP (szczepienia, badania, wszelkiego rodzaju appointment letters)