3 główne powody odrzucenia wniosków o stałą rezydenturę. - Rezydenturastała.eu

3 główne powody odrzucenia wniosków o stałą rezydenturę.

W Wielkiej Brytanii żyje ponad milion Polaków, z czego ponad 100 tysięcy urodziło się na Wyspach Brytyjskich (dane z grudnia 2016 przygotowane przez brytyjski urząd statystyczny ONS). Jak pokazują dane ONS – Polacy szybko asymilują się z lokalnymi społecznościami, budując wiele cennych relacji z Brytyjczykami.

Niestety, stabilizacja została zachwiana brexitem. Nadchodzące wydarzenia to wciąż niewiadoma. Rząd oraz parlament brytyjski są pochłonięte wewnętrznymi utarczkami i brak konkretnych doniesień o planowanych rozwiązaniach sytuacji osób zamieszkałych, i przybyłych do UK. Należy pamiętać, ze urząd imigracyjny Wielkiej Brytanii jest jednym z najbardziej skomplikowanych i zbiurokratyzowanych systemów imigracyjnych na świecie.

Jest również jednym z najsurowszych w ewaluacji i interpretacji indywidualnych wniosków. Home Office zamieszcza ogólne informacje na stronach www.Gov.uk. Nie odpowiadają one na wszystkie pytania na jakie natykamy się przy wypełnianiu wniosków, z kolei dołączone do aplikacji materiały informacyjne są skomplikowane I trudne do zrozumienia.

Dlatego warto wiedzieć, co najczęściej powoduje, że wniosek jest odrzucany.

Jeśli przez jakiekolwiek ciągłe 5 lat w okresie od 2004 roku do teraz, pracowaliśmy, prowadziliśmy działalność gospodarczą, szukaliśmy pracy (JSA), studiowaliśmy lub byliśmy samo wystarczalni (np. utrzymywani przez partnera).

Po pierwsze, dokładnie czytamy, jakie informacje musimy podać – np. jeżeli w danej sekcji jest napisane, że należy deklarować jakiekolwiek okres zatrudnienia w UK to oznacza, że trzeba cofnąć się do samego początku, tzn. pierwszego wjazdu do UK.

Niekompletna dokumentacja jest najczęstszym powodem odmownej odpowiedzi – każdy rok, który kwalifikuje nas jako rezydenta, musi być odpowiednio udokumentowany a ewentualne braki wymaganych papierów zastąpione alternatywnymi razem z odpowiednim wyjaśnieniem.

Pod drugie – Brak WRS (Worker Registration Scheme, tzw. Home Office) jest również powodem wielu odrzuconych wniosków, zarówno o rezydenturę jak i o obywatelstwo.

WRS nie jest już wymagany, a w latach, kiedy można było się rejestrować, zarówno Polacy, jak i pracodawcy często nie wiedzieli, że WRS istnieje, ponieważ Home Office już nie kontrolował pracodawców i pracowników z EU. Wydaje się, że to swoiste pozwolenie na pracę, stanowiło jedynie skomplikowane narzędzie do zbierania danych statystycznych.

Jeżeli nie posiadamy WRS to lata, w których ten dokument obowiązywał, czyli maj 2004 do kwiecień 2011 są wyłączone z kwalifikującego się okresu 5 lat. W takiej sytuacji należy deklarować lata od 1 maja 2011 i do wniosku dołączyć odpowiednie wyjaśnienie.

Po trzecie – bardzo dużo wniosków jest odrzucanych z powodu braku comprehensive health insurance (ubezpieczenia zdrowotnego) podczas studiów i tzw. self sufficient (okres czasu bez zatrudnienia i jednocześnie bez zasiłków). Teoretycznie osoba taka nie powinna korzystać z leczenia NHS, praktycznie jednak powyższy warunek nigdy nie był wprowadzony w życie, ponieważ przychodnie przyjmowały obywateli EU bez zadawania pytań o ich okoliczności.

Tutaj sytuacja jest trudna – w takich przypadkach odradzamy wysyłanie wniosku bez wcześniejszej konsultacji z profesjonalnym i autoryzowanym biurem porad imigracyjnych (znaczek OISC lub autoryzacja istniejącej kancelarii prawnej, specjalizującej się w prawie imigracyjnym).

Jeżeli wypełniamy wniosek na papierze, warto wspomnieć o tym, jak ważne jest, aby był czytelny i wyglądał schludnie – znane są przypadki, kiedy Home Office odesłał wniosek z adnotacją „treść nieczytelna”.

Dlatego, należy dokładnie sprawdzić treść wniosku, lub zwrócić się do wyspecjalizowanych organizacji. Aby porozmawiać z konsultantem Polskiego Domu Finansowego proszę kliknąć w link, aby umówić się na spotkanie

Umów się na spotkanie

Przeczytało 262 czytelników

Shares